Vai trò của ánh sáng của người quay phim trong cảnh quay

1. Cung cấp đủ ánh sáng

Hiệu suất của máy ảnh phải cung cấp đủ ánh sáng trước khi nó có thể hoạt động bình thường và chụp ảnh chân thực và rõ ràng. Chức năng đầu tiên của ánh sáng là hỗ trợ khi độ sáng không đủ.

2. Cung cấp cân bằng nhiệt độ màu tương đối

Chức năng của ánh sáng ở đây là cung cấp sự cân bằng nhiệt độ màu tương đối ổn định để đảm bảo khôi phục lại màu sắc trung thực của đối tượng trong ảnh. Trong số đó, có một số đạo cụ phụ trợ về mặt này, chẳng hạn như giấy ánh sáng mềm, giấy nhiệt độ màu, v.v.

3. Kiểm soát tỷ lệ ánh sáng

Bản thân máy ảnh có giới hạn về tỷ lệ ánh sáng. Cái gọi là tỷ lệ ánh sáng là tỷ lệ giữa ánh sáng mạnh nhất và ánh sáng yếu nhất. Nếu quá cao, nó sẽ tạo ra các đốm sáng, và nếu quá thấp, nó sẽ gây ra hiện tượng đen đuôi.

4. Hiệu suất của không gian, ba chiều và kết cấu

TV hoặc máy tính là một phương tiện hai chiều chỉ có chiều cao và độ sáng, nhưng không có chiều sâu. Cảm giác về chiều sâu cần được phản ánh bằng sự thay đổi của vị trí máy ảnh, thiết kế của phông nền và ánh sáng. Việc sử dụng ánh sáng hợp lý có thể phản chiếu độ sâu tốt.

5. Đánh dấu phần thân chính

Sử dụng ánh sáng hợp lý có thể làm nổi bật chủ thể tốt hơn thông qua tỷ lệ ánh sáng hợp lý.

6. Tạo môi trường

Sử dụng ánh sáng là một trong những phương tiện biểu đạt nghệ thuật trong nhiếp ảnh. Ánh sáng hợp lý có thể được mô phỏng và bắt chước một số môi trường, điều này rất hữu ích cho việc kết xuất bầu không khí.

Trên đây là vai trò của ánh sáng đối với công việc của nhiếp ảnh. Sử dụng tốt ánh sáng có thể ghi thêm điểm vào trình độ nghệ thuật trong nhiếp ảnh.

The role played by the light of the cameraman in the shooting


Thời gian đăng: Dec-06-2021 TRỞ LẠI